"חסד של אמת"

תמיכה במשפחות הנרצחים במלחמת "חרבות הברזל".

בחמ"ל הפרויקט בירושלים יושבות 25 נשים ונערות חרדיות העובדות במשמרות: הן סורקות את הרשת, מקבלות מידע מגופים שונים על מועדי הלוויות והשבעות ומעדכנות אותן לפי מיקומים בישראל לכשלושת אלפים מתנדבים הפעילים בשבע קבוצות וואטסאפ.
המתנדבים מגיעים לבתי המשפחות השכולות, משתתפים בכאב, מקשיבים לסיפורים ולצרכים של המשפחות, ומכבדים את זכרם של הנרצחים על קידוש השם.
עם ישראל מקיף את המשפחות השכולות באהבה ומשתתף בכאבם.
כעת היוזמות מבקשות להגיע ליותר אנשים ברחבי העולם ולהנגיש להם את סיפורם של 1400 הנרצחים. לאפשר להם להשתתף בכאב מרחוק, ולשלוח תנחומים.
תוכלו לקחת חלק גם מרחוק, ולתרום לפרויקט הזה. התרומות יועברו לצרכי המשפחות השכולות ויחולקו להן בהתאם לצרכיהן בהקדם האפשרי.